Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-62

Fredningsnr.
22192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/5 1947, Ålsø s. 14/3 1967, Hoed s. Lyngklædt høj, noget forgravet, 2,3 x 16 m. (sydl.del, Hoed s.) (I skel til matr.nr. 13 c, Ålsrode by, Ålsø s. nordl.del)
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjens Rester ere lyngklædte. Brudet fra Vest har næppe naaet Midten. b er et Topbrud, der ikke har noget at betyde. Höjens nordlige Deel er bortfört. 6 smaa Fodsteen sees mod Øst. Höjen er bygt af Sand og mindre Stene. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Nordlige Del af]] Lyngklædt Høj, noget forgravet, 2,3 m høj, 16 m i Diameter. [[hvis sydlige del ligger på matr. 2h, Østerballe by, Hoed sogn]].

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Højspændingsledning 5 m. mod Ø. Marksten på Ø-siden. ********************************************* Genbesigtigelse 9.3.1982: Marksten fjernet. Uheldig bevoksning tillige fjernet. Henligger nu i græs. HRK ********************************************* Genbesigtigelse 8.4.1987: Intet at bemærke. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden højspændingsledning. Højen er tæt dækket af brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)