Havndal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140409-2

Fredningsnr.
171453

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1714-53, 55. Tingl.: 25/11 1891. propr. A. Stenild Ahnfeldt. Høj, 3 x 20 m. Større huller i top og nordside, sydfoden nedtrampet af kreaturer. Græs og enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr. 1 er ikke fredet.

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Høj] Tu [temmelig urørt]. Hul i Top og nordre Side. F.M. 1891. [Sb.nr.] 1-3 fredlyste af Ejeren uden Godtgjörelse. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Større Huller i Top og N-Side; S-Foden nedtrampet af Kreaturer. Græs og enkelte Træer i Ager. FM 25/11 1891

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med stort topkrater. I dette såvel som i den øvrrige højside ses talrige rævegrave. I gammel grankultur, der dog omkring højen er ryddet indtil en afstand af 10 - 15 m fra højfod. I N grænser højen op til græsgang med heste. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og lyng. Højen er nyplejet. Kunne være seværdig i sammenhæng med f.nr. 171454 og 171455. Højen ligger på græsmark op til skovstykke. Højen er frahegnet.

Litteraturhenvisninger  (0)