Havndal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140409-3

Fredningsnr.
171455

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1714-53, 55. Tingl.: 25/11 1891, propr. A. Stenild Ahnfeldt. Høj, 3 x 14 m. Toppen afgravet; ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr. 1 er ikke fredet.

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Høj] Tu [temmelig urørt]. Hul i Top og östre Side. [Sb.nr.] 1-3 fredlyste af Ejeren uden Godtgjörelse. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m. Toppen afgravet; ujævn Overflade. FM 25/11 1891.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med affladet top og ujævn overflade. Lidt marksten ved højfod i SV. Ca 15 m S for højen en nytilplantning med rødgran, ca 1 år gammel. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden nyplantning mod syd. Stenene mod SV ligger her fortsat, men de ligger så dybt i højen, at de bør blive liggende. Højen er græsklædt og frahegnet, så dyrenen ikke har adgang hertil. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)