Agri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-43

Fredningsnr.
231719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 7 x 10 m; mod øst noget afskåret af gammel grusgrav. Overfladen noget ujævn. Mod syd noget udflydende. En del større og mindre sten ses i og på højens overflade. Bevokset med (nyplantede) graner i (ung) plantage. (Beskr. 1960).
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en lignende, lav Höi [se sb.nr. 42]. [[Lav, udflydende, ujævn Høj, 1/4-½ x 7-8 m; ]]Kl. D.[[ ]] [[Fredet 1960, jvf. j. 1141/60.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, udflydende, ujævn Høj, 1/4 - ½ x 7-8 m; ]]Kl. D[[ Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1141/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 m høj, ca. 7 m bred og ca. 10 m lang; mod øst noget afskåret af gammel grusgrav. Overfladen noget ujævn. Mod syd noget udflydende. Bevokset med nytilplantede graner i ung plantage. J. 1141/60 om fredningen.

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet 1960, jvf. j. 1141/60.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Nu helt tilvokset. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På højen gamle nåletræer. Intet græsdække.

2023 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fuldstændig tilgroet med birk, eg, brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)