Juling Høje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-48

Fredningsnr.
23176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, en af "Julings Høje", 1 - 1,5 x 10 m. Stor, flad sænkning i top. Bevokset med lyng og delvis med fyr i plantning.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi, 40' i Tværmaal, 5' höi, udgravet i Midten og nogle Fod dybt og afgravet ved Foden. Paa en Bakke. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, en af "Julings Høje", 1-1½ x 10 m. Stor, flad Sænkning i Top. Bevokset med Lyng og delvis med Fyr i Plantning.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 10,0 x 10,0 m. Gammelt krater i top (4 x 4 x 1 m.). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med nåletræer og krat.