Pissehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-9

Fredningsnr.
231717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, "Pissehøj", ca. 15 x 0,75-1,5 m. I midten et større, dybt hul; i siderne ses 3 større sten. Lyngklædt i lynghede.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakkeflade findes en stærkt ödelagt, rund Höi 40' i Tværmaal, endnu 3-4' höi; dybt udgravet i Midten; enkelte store Randsten; i Jordfylden findes meget knust Flint og större Sten. Bevoksning: 1980: Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, "Pissehøj", ca. 15 x 3/4 - 1½ m. I Midten et større Hul; i Siden ses 3 større Sten. Lyngklædt i Lynghede.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,5 x 15,0 x 15,0 m. Gammelt krater i top, 5 x 5 m., 1,5 m. dybt. Med rævegang i S-siden. Bevoksning: 1980: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, en enebær ved foden og et mindre nåletræ. Fortsat aktiv rævegrav i tophullet. GI-punkt på toppen. Beliggende i hede/udyrket areal.