Bremhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140509-15

Fredningsnr.
24167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Anselig rundhøj, "Bramhøj", på skrånende terræn, fra S mod N. Ganske lav mod S, til de andre sider 3,5 - 4 m høj, diameter 13 - 14 m i N-S, 20 - 22 m i Ø-V. I top stort krater. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakke ligger en vel bevaret rund Jordhöi, omtr. 55 F. i Tværmaal og 12 F. höi. Ingen Randsten ere synlige. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Rundhøj "Bræmhøj" paa skraanende Terræn, fra S mod N. Ganske lav mod S, til de andre Sider 3,5-4 m høj, Diameter 13-14 m i N-S, 20-22 m i Ø-V. I Top stort Krater. Græsklædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 4,0 x 18,0 x 16,0 m. Helt tilgroet krater i toppen af højen, 5 x 5 m. og ca. 1,5 m. dyb. Snæver passage mellem agervold bevokset med rosa ragusa og højen mod S. Dette har medført en afpløjning af højen parallel med diget. Såfremt større maskiner end nu bliver taget i anvendelse, må man frygte, at højens S-side vil blive yderligere afpløjet. Fredningen burde også omfatte denne strimmel - hvoraf væsentlige dele hører til den oprindelige høj. ********************************************** Genbesigtigelse 5.5.1987: Den smalle strimmel jord S for højen, mellem denne og markdige, dyrkes ikke længere. Der ses ingen recente beskadigelser. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og krat.