Trehøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-19

Fredningsnr.
24176

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1895. Købt Afmærkn.: MS. 1913, løjtnant Lassen Nordligste af "Trehøje". Meget anselig rundhøj, 5-6 x 40-45 m. I toppen et hul, hvorfra gravet rende ned ad siden mod sydvest. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakketop ligger en smuk formet, rund Höi, omtrent 80 Fod i Tværmaal og 12-15 Fod höi. I Toppen er gravet et Hul, omtrent 3 F. dybt, hvorfra en lav Gröft strækker sig ned ad Höiens Side. Rundt om Foden sees mange Sten. Den nordligste af "Trehöiene". [[FM]] [[FM 1895]] Bevoksning: 1980: Græs.

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligste af "Trehøje". Meget anselig Rundhøj, 5-6 x 4-45 [4,5] m. I Toppen Hul, hvorfra gravet Rende ned ad Siden mod SV. Lyng i Hede. [[FM 5/8 1895 MS]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM FM 1895 Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Meget anselig høj, 5,0 x 35,0 x 35,0 m. I randen titter sten fra fodkransen frem. Højen er udsat for et meget stort slid fra færdsel. På trods af vedligeholdelsesarbejder er den helt præget af færdselen - man har mere fornemmelse af udsigtspunkt end fortidsminde. Toppen af højen er planeret med stabilt grus. Trappe op ad Ø-siden med dybt nedslidte stier på begge sider af denne. På V-siden en tilsvarende sti. Parkeringsplads Ø for højen meget dominerende. Ej medtaget i plejeplanen for området, hvilket er uforståeligt. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig meget benyttet udsigtspunkt - Trehøjekomplekset dominerer meget i Mols-landskabet - det er beliggende i centrum og kan ses utroligt vidt omkring p.g.a. landskabspleje. *************************************** Genbesigtigelse 18.06.1985: Især i højens Ø-side ved den trappe, som skoven har lavet, er der dybe slidrender efter besøgende (over 100.000 om året iflg. skoven). Lignende beskadigelser i V-siden, 1 m. brede og 0,5 m. dybe render. CLM Bevoksning: 1980: Græs.

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F. 550-535
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] FRST. F. 550-535. Sb. 14.05.10; 19, 21 og 32. Restaureringsrapport. Fr.nr. 2417:6, 9 og 11. Trehøje, Vistoft s. 14.05.10. Foranlediget af henvendelser fra Fussingø Skovdistrikt v/ Skovfoged Kim Egefjord foretoges restaurering af de 3 høje. ... [Fortsætter].

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] FRST F. 550-535. Sb. 14.05.10; 19, 21 og 32. Restaurering af høje. Trehøje. Sb. 14.05.10; 19, 21 og 32. Restaureringsberetning af 18/12 1985 fra FRST. Modtaget på N01 i Dec. 1985. Vedlagt sagen: Dokumentation (kort, oversigtstegning samt fotografier).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden trappe mod øst. Flad top. FM-sten ved fod mod SØ. Højen er græsklædt. Seværdig i sammenhæng med de øvrige gravhøje i området.

Litteraturhenvisninger  (0)