Stenhus
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-59

Fredningsnr.
241625

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1925. Gdr. S. Sørensen, Solhøjgård Sølvbæger Afmærkn.: MS. 1930, Hans Kjær Smuk, velbevaret dysse, "Stenhus", på lille bakke, 3 x 20-22 m. Sekssidet kammer med 5 bæresten og svær dæksten; 4 sten i gangen. 17-18 randsten ses; kransens diameter 11 m. Græsklædt, med enkelte buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk og vel bevaret Runddysse, liggende paa en lav Höining paa jævn Flade. Den runde Höi, som omgiver Kammeret, er 35-40 F. i Tværmaal og omtrent 3 Fod höi, væsentlig bygget af Sten; egentlige Randsten findes ikke. Höien dækker Sidestenene i Kammeret indtil 2-3 Fod fra deres Overkant. Det lille, kantede Kammer er dannet af 5 Sten og har en 2 F. bred Indgang mod Øst, udfor hvilken der findes 4 Gangsten, der ere omtrent 2 Fod lavere end Kammerets Sidesten. Kammeret er udgravet; dets udvendige Höide er nu 4½ F.; men oprindelig har det været noget lavere, da Brolægningen nu er opbrudt. Egentlig Dörsten synes der ikke at have været. Gangen er næppe fuldstændig udgravet. Smuk Overligger omtrent 4 F. tyk. I en af Dyssens Sten skal der efter Sigende findes en Figur, der ligner et Indtryk af 5 Fingre. Meddeleren har ikke kunndet opdage nogen Fordybning i Stenene, der har Lighed med 5 Fingre. Se Pl. 32. [[Fredlyst 1925]]. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk, velbevaret Dysse, "Stenhus", paa lille Bakke, 3 x 20 x 22 m. Sekssidet Kammer med 5 Bæresten og svær Dæksten; 4 Sten i Gangen, 17-18 Randsten ses. Kransens Diameter 11 m. Græsklædt med enkelte Buske. I Ager. FM 1925 MS

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 4,0 x 20,0 x 20,0 m. Bevoksning skæmmer. ** Seværdighedsforklaring ** Nær off. vej. Adgang bør sikres. Besøges specielt af børn på lejrskole og ekskursion. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dækstenen hviler kun på 4 af de 5 bæresten. FM-sten på SV-siden. Meget smuk og velholdt dysse. Randstenene ses ikke, er formentlig dækket af græs. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)