Klokkerholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-70

Fredningsnr.
241619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret runddysse, diameter ca. 12 m. Omtrent ved midten rester af et oprindeligt femsidet kammer, med 3 sidesten bevaret. En del større sten ligger på højen. 20-22 noget forstyrrede randsten, af hvilke kun de meget store endesten mod syd og nord står. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi, men jævn Mark findes Rester af en Dysse, der har været af fuldstændig samme Bygning som [sb.] No 68; den er næsten ganske ödelagt. Kun 3 Sidesten i Kammeret staa endnu paa deres Plads; Overliggeren er afvæltet og sprængt; Randstenene paa faa nær ödelagt eller omstyrtede, Höien er tildels opbrudt. Smlgn. Indberetn. Af 1808 i Ant. top. Arch. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Runddysse. Diameter ca. 12 m. Omtrent ved Midten Rester af et oprindeligt femsidet kammer med 3 Sidesten bevaret. En Del store Sten ligger paa Højen. 20-22 noget forstyrrede Randsten, at [af] hvilke kun de meget store Endesten mod S og N staar. Græsklædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Helt overgroet med tæt krat - besigtigelse umulig. Hul i NV-siden efter fjernelse af randsten - brugt til mindesten over Joachim Kattrup - står nu på Karlshøj ved Vistoft, ca. 1925. 2 x 1 m., helt tilgroet hul. ********************************************* Genbesigtigelse 5.5.1987: Mål: 2,5 x 13,0 x 13,0 m. Beskrivelsen synes at passe, men det næsten uigennemtrængelige tornekrat vanskeliggør besigtigelse. Dog forefindes af kammeret de 3 bæresten samt adskillige væltede og/eller sprængte randsten. Højde 2-3 m. (på skrånende terræn). Adskillige rævegrave. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højden dog overvurderet. Randstenene umulige at optælle da de er dækket af krat. Kammeret er tilgængeligt. Højen er tæt bevokset med træer, krat og brændenælder. Rævegrave i højen.

Litteraturhenvisninger  (0)