Glenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140604-28

Fredningsnr.
181257

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/11 1891. Købt Afmærkn.: MS 1892, står skævt på toppen Græs- og lyngklædt høj i nyopdyrket hede. 1,80 x 13 m. På højen enkelte buske. Mod nordøst er et stykke skåret af foden. Overfladen meget ujævn. Sænkning i toppens S-side.
Undersøgelsehistorie  (7)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er klædt med Lyng. Den har et meget gl Brud fra Foden mod Øst til henimod Midten. Om Højen er brudt til Bunden vides ikke. Fylden er Muld eller Blanding, og Steen sees ikke. Ved denne Høj sees de første Spor af gamle Diger [se sb.nr. 108]; men længere hen imod Vest i Sogneskjellet sees de oftere og tydeligere. Ved at betragte disse gamle Diger nøjere og følge deres Retninger, opdages det let, at her er Kaalgaarde eller Haver, Bytofte og Skjeldiger. Nogle af Bymarkerne og enkelte af Husene have været i det nuværende Glenstrup Sogn; men største Delen af Byens Boel have været paa Vestertørslev Hede og i dette Sogn. Et mindre Gadekjær ved Byens Vestende sees endnu. Der har været et større Kjær eller en stor Bydam lidt østligere eller omtrent midt i Byen. Spor af brændte Steen og Kalk sees ikke. Her sees ikke ret mange Kampsteen, og hvad der er mærkeligere, her er heller ingen Ildsteder eller Leerlavninger at see. Først naar Heden atter dyrkes vil Saadant sees. Sagnet fortæller, at her har været en By ved Navn Glandstorp, som blev øde, og dens Jorder deltes mellem Klosteret og V Tørslev. Et andet Sagn melder, at Beboerne flyttede ind til Kirken og Klosteret, da det bygtes. Et tredie Sagn lader den forsvundne By hedde Tystrup

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt høj i nyopdyrket hede. 1,80 x 13 m. Paa højen enkelte buske. Mod NØ er et stykket skaaret af foden. Overfladen meget ujævn. Sænkning i toppens S-side. FM 25/11 1891 (MS staar skævt paa toppen)

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: Foden afpløjet i NØ. [[Fredet 1891]]

1971 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)