Kuinar Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140604-49

Filer
7522R002
Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Kammergrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Såkaldt træbygget gravkammer

Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Såkaldte Oderkister - alle fundtomme

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 2800 - 1101 f.Kr.)
Delvis stenopbyggede. En grav indeholdt et lerkar af Hübners type 15 dateret til EGK, overgravstid

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj har engang været stor og prægtig; men nu er den meget udjævnet. Det synes paa Jordblandingen, som om Højen har været brudt fra Syd; men om det er overfladisk eller et Bundbrud vides ikke, dog er det sidste mindst sandsynligt. Ældre Folk kalder Højen Kvindehøj; men den har faaet det nymodens Navn Ekkohøj, fordi man paastaar, at et Ord udtalt mod Kirken gjentages. Endskjønt jeg prøvede at tale mod Kirken, hørte jeg ingen Ekko.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: Overpløjet. Glenstrupstenen, der nu findes i Nationalmuseet, skal ifølge Worm (pg 285) stamme fra denne Høj ("Kuinar Høj").

1959 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt 1959 af Hobro Museum. 490/60

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 490/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2023 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ÅHM 7522
Nordjyske Museer
Sagen vedrører en overpløjet gravhøj fra bronzealderen, som blev undersøgt af Svend Søndergård, og i kanten heraf, en stensætning som blev undersøgt af amatørarkæologen Regnar Pedersen i 1970. Centralt i højen fremkom resterne efter et træbygget gravkammer fra enkeltgravskulturen, hvori der fandtes en ravperle og en hulsleben flintøkse. I gravhøjens periferi og omsluttende den oprindelige høj var sekundært anlagt 16 begravelser af forskellige typer og datering. Sydvest for højen lå således 6-7 Oderkister, som alle var fundtomme. En jordfæstegrav indeholdt et lerkar af Hübners type 15e fra Overgravstid. Desuden fremkom tre urnegrave fra yngre bronzealder - to med "toiletudstyr". Journalsagen er opstået i forbindelse med, at Regnar Pedersens private samling og den arkæologiske samling fra Sydhimmerlands Museum er flyttet fra Sydhimmerlands Museum (magasinerne i Valsgård og på Aldersro) til Nordjyllands Historiske Museums magasin i Vestbjerg. Sagen har tidligere været registreret i en samlesag på SYM under 3064A-H og SYM01046X3064A-H.

Litteraturhenvisninger  (0)