Hald
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140605-13

Fredningsnr.
1813150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Græsklædt høj i ager. 1,55 x 16 m. Højen har - efter fredningslovens ikrafttræden - været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der derimod været gravet, men skaden er atter udbedret, dog så- ledes at der stadig er en sænkning i toppen med åbning mod S. I sænkningen ses en del sten.
Undersøgelsehistorie  (12)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen har mistet næsten hele sin nordlige Halvdeel, som er udkjørt. Nu er baade Høj og Brud dækket med Lyng. En større Fodsteen er levnet mod Nord. Mod Syd ere Fodstenene dækkede af Fylden. Højens Midte kan endnu betragtes som urørt. [[1948: Højen har (efter 1937) været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der tilgengæld været gravet, men skaden er atter udbedret, dog saaledes, at der stadig ses en sænkning i toppen med aabning mod S. I sænkningen en del sten. Højen er atter blevet fredet.]] [[643/40]] [[Fredet.]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.

1890 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal besigtigelse
Kulturhistorisk Museum Randers

1940 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 643/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 643/40. Beretning om Besøg ved 16 Gravhøje i Hald Hede, Nørhald H., Randers A. (vedlagt Skitse, hvortil er anvendt Maalebordsblad 1813, Gassum). Af Kandidat O. Løye, KHM. Modtaget på N01 d. 23/10 1940. Ang. beskadigede/truede gravhøje i Hald sogn. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 23/10; 29/10 1940 ml. KHM (v. Kandidat O. Løye) og N01. Korrespondance af d. 29/10 1940 ml. Sognefoged L. Laursen, Hald, og N01. Korrespondance af okt. 1941 ml. div. lodsejere og N01.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt høj i ager. 1,55 x 16 m. Højen har - efter fredningslovens ikrafttræden - været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der derimod været gravet, men skaden er atter udbedret, dog saaledes, at der stadig er en sænkning i toppen med aabning mod S. I sænkningen ses en del sten. (Jfr. journ.nr. 643/40). [[tingl. 7/6 49]]

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: Højen har (efter 1937) været overpløjet, dog med undtagelse af toppen. Her har der tilgengæld været gravet, men skaden er atter udbedret, dog saaledes, at der stadig ses en sænkning i toppen med aabning mod S. I sænkningen en del sten. Højen er atter blevet fredet. [[643/40]] [[Fredet.]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.

1948 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner overvurderede på blåt kort. Toppen flad. Langs fod i S og V enkelte næste overgroede marksten. Græs- og lyngklædt. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1813-151 og -152 rimeligt seværdig. Synlig (omend vanskeligt) fra offentlig vej i N. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle skader er groet til. Enkelte dyregrave i højen. Bevokset med lidt krat.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)