Hald
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140605-15

Fredningsnr.
1813152

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1891. Fredlyst af Niels Peter Nielsen. Afmærkn.: MS på top. Lyngklædt høj i ager. 2,80 x 19 m. Foden afpløjet hele vejen rundt, som regel kun let, et par steder dog ret kraftigt. I N og NV ses i afpløjningen en del ca. hovedstore sten. Toppen noget affladet. Af- fladningen skyldes muligvis gravning, idet der i topfladen synes at være spor efter en gammel, næsten udjævnet indgravning fra V. Jorden fra denne er lagt ud på højens V-side og har deformeret denne noget. På højfoden lidt marksten. Højen er iøvrigt velbevaret og smuk.
Undersøgelsehistorie  (7)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den tager sig godt ud seet i Frastand, da den har en smuk Form og er lyngklædt. Højen har dog et større Topbrud 15' l, 9' br og 2½' dyb. Brudet kan dog ikke betragtes som et Bundbrud. Højen er bygt af Muld, og dens Fodsteen sees ikke.

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt høj i ager. 2,80 x 19 m. Foden afpløjet hele vejen rundt, som regel kun let, et par steder dog ret kraftigt. I N og NV ses i afpløjningen en del ca. hovedstore sten. Toppen noget affladet. Affladningen skyldes muligvis gravning idet der i topfladen synes at være spor efter en gammel, næsten udjævnet indgraving fra V. Jorden fra denne er lagt ud paa højens V-side og har deformeret denne noget. Paa højfoden lidt marksten. Højen er iøvrigt velbevaret og smuk.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: I den afpløjede højfod ses i N og NV en del ca. hovedstore sten. [[FM 1891]]

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tværmål overvurderet på blåt kort. Iøvrigt som beskrevet. Bevokset med lidt unge løvtræer langs Ø-fod, en fyr og et løvtræ på N-siden. Iøvrigt klædt i lave urter med lidt løvbuskvækst spredt på top og sider. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1813-150 og -151 en rimeligt seværdig gruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men nogenlunde synlig fra offentlig vej i N.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer. FM-sten på toppen. Bevokset med lidt krat, som er holdt nede.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)