Mellemste Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140606-10

Fredningsnr.
191247

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/12 1917. Gårdejer M. Therkelsen. "Baunehøj". Græsklædt høj på grænsen mellem ager og plantage. 3 x 19 m. Foden en smule afpløjet i N, S, Ø og V. På top og Ø-side uregelmæssigheder, der kunne tyde på gamle grav- ninger. Iøvrigt velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den hviler paa en Firkant 56' paa hver Side; men dens Fod er dog pløjet temmelig nær. Højen har ubetydelige Spor af ældre Brud baade fra Sydøst og Øst; men den har, dette uagtet, en smuk Form, er lyngklædt og tager sig godt ud. Dens Indre er urørt og ligesom den foregaaende bygt af Muld. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunehøj. Græsklædt høj paa grænsen mellem ager og plantage, 3 x 19 m. Foden en smule afpløjet i N, S, Ø og V. Paa top og Ø-side uregelmæssigheder, der kunde tyde paa gamle gravninger. Iøvrigt velbevaret. FM 1917 13/12 MS

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1917 Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Midterste af de tre "Bavnehøje". Forefundet som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** (som 1912:46) Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod øst. Tæt bevokset med løvtræer. Beliggende i skovstykke op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)