Høghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140608-30

Fredningsnr.
19138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Høgshøj". Granbevokset høj i ager. 2,30 x 14 m. I SSØ synes at være gravet noget af højsiden; her ses et par rævegrave. I nordfoden en stor sten. Toppen nærmest flad, muligt afgravet. I toppens vesthalvdel større nedgravning (dia- meter ca. 4 m), heri rævegrave.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne fordum prægtige Høj, der udmærkede sig ved sin store Masse, smukke Form og høje Beliggenhed, er nu kun en sørgelig afgravet og omgravet Rest, som er ganske spoleret, og efter Ejerens Bestemmelse vil den snart være sporløst forsvunden, uagtet dens Rester endnu er 11' høj og over 40' i Gjennemsnit. Efter Løfte bliver de Ting, som mulig findes, afleverede til Historisk Samling i Randers tilligemed en nøjagtig Beretning. Højen er bygt udelukkende af Muld, og der sees ingen Steen. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen betydeligt mindre medtaget end det fremgaar af nedenstaaende [Nissens berejsertekst]. I SSØ syens der at være afgravet noget af højsiden; her ses endvidere et par rævegrave. I N-foden en stor sten. Toppen nærmest flad, muligt afgravet. I toppens V-halvdel større nedgravning (diam 4 m.); heri rævegrav. [[Fredet]] Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høgshøj. Granbevokset høj i ager. 2,30 x 14 m. I SSØ synes der at være gravet noget af højsiden; her ses et par rævegrave. I N-foden en stor sten. Toppen nærmest flad, muligt afgravet. I toppens V-halvdel større nedgravning. (diam. ca. 4 m) heri rævegrav. Tingl 7/6 49

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner en anelse overvurderede på blåt kort. I øvrigt som beskrevet, idet dog centralkrateret kun lige kan skelnes. Oversået med gamle og nye rævegrave. Flere af disse er søgt spærret med ståltrådsnet. En stor gran ved N-fod. Et knudret løvtræ ved S-fod. Lidt hyldebuske på top og N-side. Iøvrigt græsklædt. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i N. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gran og løvtræer. Mange rævegrave har deformeret højen særligt mod nord. Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej. Fin dyrkningsfri bræmme udlagt ved sidste omdrift.

Litteraturhenvisninger  (0)