Daast
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140609-21

Fredningsnr.
191432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Dåst". Græs- og buskbevokset langdysse i buskbevokset terræn. Ca. 10 x 31 m. Højde ca. 2,30 m. Længderetning NNØ-SSV. Af større beskadigelser ses følgen- de: Ca. midt i højen stort krater (tilbundsgående, diameter ca. 6 m), rime- ligvis efter borttaget kammer; i nordhalvdelens overside ses 2 nedgravnin- ger og hele højen rundt talrige indhak, sikkert efter borttagne randsten. - Af randsten ses følgende: I østsiden 4 sten (3 mod nord meget store, 1 midt for østsiden, delvis jorddækket). I vestsiden ses 4 sten, 1 meget stor (nordlig hjørnesten), 1 stor og 2 delvis jorddækkede, vistnok mindre sten, der muligvis er kløvede. Alle de nævnte sten er omvæltede (sten nr. 2 i vest- siden dog kun halvt).
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Langdysse har sin Plads paa en høj Bakkerand og vender Bredsiden mod Fjorden. Dens Længderetning er fra N.N.Ø.-S.S.V. Den sees i lang Afstand, og fra dens Ryg haves en enestaaende Udsigt; men desværre er dette Mindesmærke nu kun en Ruin af, hvad det før har været. Krandsstenene have været 8' høje, og flere have været fra 6-8' brede med en Tykkelse i Forhold dertil, saa det kan nok forstaaes, at de tilstedeværende Levninger ere et Vidne om, at her har været en af de vældigste Dyssebygninger, vort Fødeland har at opvise. Af de store Krandsstene sees kun 4 i uskadt Stand, og af Kammerbygningen er intet tilbage. Fylden stiger stejlt op ved begge Sider og svagt afrundet oveni og danner en smuk lyngklædt Flade. Det brudte Kammer ligger nærmest Dyssens sydlige Ende, men det synes dog, som om dette er det eneste. Den Masse Steen, der er bortført herfra ere anvendte til Opførelse af Sømærker paa det nærliggende Kraghøj og flere Høje mod Syd ad Mellerup til. Bevoksning: 1991: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Daast". Græs- og buskbevokset langdysse i buskbevokset terræn. Ca. 10 x 31 m. Højde ca. 2,30 m. Længderetning NNØ-SSV. Af større beskadigelser ses følgende: Ca. midt i højen et stort krater (tilbundsgaaende, diam. ca. 6 m), rimeligvis efter et borttaget kammer; I N-halvdelens overside ses to nedgravninger og hele højen rundt talrige indhak, sikkert efter borttagne randsten. - Af randsten ses følgende: I Ø-siden 4 sten (3 mod N meget store, 1 midt for Ø-siden, delvis jorddækket). I V-siden es 4 sten, 1 meget stor (nordlig hjørnesten), 1 stor og to delvis jorddækkede, vistnok mindre sten, der muligvis er kløvede. Alle de nævnte sten er omvæltede, (sten nr. 2 i V-siden dog kun halvt). Tingl 7/6 49

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvtræer

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse kaldet "Dust". Som beskrevet i fredningstext. Stærkt overgroet og uoverskuelig i tæt krat. Bevoksning: 1991: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og 5 egetræer. Beliggende i lille skovstykke i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)