Nørstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140609-35

Fredningsnr.
191434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/5 1937, gdr. Marius Hou. Fredet 3 m omkring stenen. Ingen MS. "Nørstenen". En stor sten på hvis overside en enkelt skålformet fordybning. Ved siden af stenen ligger flere afsprængte stykker. Stenens omfang er ca. 2,00 x 2,80 m, tykkelse ca. 1 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skalmstrup. Ved fjorden ligger en sten (ca 2,00 x 2,80 m) paa hvis overside ses en enkelt - ikke helt sikker - skaalformet fordybning. Ved siden af stenen ligger flere afsprængte stykker. Stenens navn er Nørstenen. Fredlyst 1937.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skalmstrup. Ved fjorden ligger en sten (ca 2,00 x 2,80 m) paa hvis overside ses en enkelt - ikke helt sikker - skaalformet fordybning. Ved siden af stenen ligger flere afsprængte stykker. Stenens navn er Nørstenen. Fredlyst 1937. Bevoksning: 1991: Mos.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Nørstenen". En stor sten paa hvis overflade en enkelt skaalformet fordybning. Ved siden af stenen ligger flere afsprængte stykker. Stenens omfang er ca. 2,00 x 2,80 m, tykkelse ca. 1 m. [[FM 1937 18/5 Ingen MS]]

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor sten kaldet "Nørstenen". Dens absolutte nuværende størrelse er 3,0 x 2,0 x 2 meter. Flere meget store afsprængte stykker ligger rundt om den. På selve stenen ses kløvemærker i topfladens nordlige kant. På den opadvendende flade ses 1 meget stort skåltegn (7-8 cm i diam, ca 2-2,5 cm dybt). Stenen ligger ved foden af et landnæs' østlige spids. Både N og S for stenen ses hvad der må tolkes som et par små, gamle råstofgrave (helt tilgroet med krat og fyrretræer); stenen ligger på en smal jordbro mellem dem. I den nordlige råstofgrav er senere opbygget et plateau med stensat kant, på dette er (ca 10 meter N for stenen) bygget en jagthytte af træ med eternittag. Hytten er nu tilsyneladende ude af brug, henstår uaflåset og i begyndende forfald. Bevoksning: 1991: Mos.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 3 store afsprængte stykker omkring stenen samt evt. flere små stykker. Beliggende i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)