Tvillinghøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140702-18

Fredningsnr.
181383

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tvillinghøje" omfatter 1813-82,83. Tingl.: 4/10 1882. Præsteembedet. Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 4 x 20 m. Mod SØ foden aftrådt af kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 18-19: To Høie, umiddelbart ved hinanden omtr. 8 F. høie og 55 F. brede. Den nordre [sb.nr. 19] har et mindre Hul i Overdelen; den søndre [sb.nr. 18] er affladet paa Toppen og har en Fure gravet nedad Siden, begge ere dog ikke udgravede. F.M.

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 18]: Høj 4 x 20 m. Mod Sø foden aftrådt af kreaturer. 82-82 [?] "Tvillinghøje". [Sb.nr. 19]: Høj 4 x 24 m. Flad fordybning i top. Græsgroet i ager. FM 4/10 1882 FM 1882 MS

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[1882]]

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Søndre høj af "Tvillinghøje". Velbevaret rundhøj i ager. 1813:82 og 83 ligger på et sammenhængende græsbevokset område afgrænset af højene. Imellem højene en del marksten af gl. dato. (§53) Højtop let affladet, og fra højfod imod NØ og til top en ca. 2,5 m bred og 0,7 m dyb. Nu hindbærbevoksett sænkning, sikkert fra kreaturfærdsel på høj. ikke påtaleværdig da skaden skønnes at være mere end 10 år gl. Fredningsten på østlige højside nær højfod. Hindbærkrat på N og NV-lige højside, - ellers græsbevokset. Ejer ønsker af afgræsse højene med får, hvilket undertegnede bifaldt under forudsætning af at græsningstrykket ikke bliver så hårdt at bundved. / græs forsvinder og der opstår erosionsskader.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)