Ørnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140702-73

Fredningsnr.
1713155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Ørnehøj" 3,6 x 19 (N-S) x 25 m (Ø-V). Mod nord er en del af højen bortgra- vet og i den nordlige top en ujævn ca. 0,30 m dyb tilgroet afgravning. Køn høj trods beskadigelsen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Større, delvis sløifet og overpløiet Høi. Hovedgraven dog ikke forstyrret. Bevoksning: 1990: Græs

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Ørnehøj" 3,6 x 19 (N-S) x 25 m (Ø-V). Mod Nord er en del af højen bortgravet og i den nordlige top en ujævn ca. 0,30 m dyb tilgroet afgravning. Køn høj trods beskadigelsen. Græsklædt i ager. Tingl 7/5 49

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, firkantet afpløjet, og med gl. afgravning samt fordybning i nordlige del af top, som beskrevet. I N-siden af frisk kreaturbrud, ca. 6 x 3 med indtil 0,3 m høj brink indad mod centrum af højen. I S-siden 2 mindre kreaturskader, hver for sig ca. 2 x 2 m. Højen bør hegnes og skaderne retableres. Hegning kan let ske ud fra et eksisterende elhegn lang skal 2-3 m V for højen. Bevoksning: 1990: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)