Brøndum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140704-44

Fredningsnr.
1811105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Tre urnegrave (ingen fund bevaret)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, næsten helt sløjfet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 50 F. i Tværmaal, 13 F. høi; i Toppen en mindre Fordybning paa 2 F, for øvrigt fuldstændig bevaret.

1891 Genstand givet til museum
Nationalmuseet
Afskrift fra NM's Accessionsprotokol fra 1891 vedr. B4997-5002: "Indsendt af Premierlieutnant Bruun i Hobro. 4997 Ragekniv som S.M. 188 4998 En Kniv af hosstaaende Form med et lille, spidst-flad, tvægget i Spidsen og med Grebstilk bøjet som en Øsken, 9 cm l. S.M. 181. (Skitsetegning) 4999 En Niptang som S.M. 195, 6,4 cm l., 2,7 cm br. over næbbet. 5000 3 Brudstykker af en Bennaal, dekoreret paa den øvre Del med rudeformede figurer som er stregudfyldte … Spidsen er afbrudt og mangler. 9 cm. l. 5001 Et … Lerkar som S.M. 249, 33 cm h. … 5002 Et mindre, mørkt Lerkar som S.M. 247, 26 cm h. … F. af Husmand Anders Peder Olsen. Ejendom Brøndum, Hvornum, Onsild H. Randers A. Højen, der ligger c. 940 m Syd for den sydligste Gaard i Brøndum, ca. 1250 m NV for Gaarden Trinderup v. f. Vejen fra Brøndum til Trinderup, ere c. 3 m h., og 155,7-18,93 m i Diam. Ved Sløjfning af Højen fandtes i den østlige Side ikke langt fra Foden, 6 Urner, af hvilke de 4 gik itu. Alle Urner vare omsatte med Sten og … paa en ’Stenkiste’, hvis Bund var anlagt i Højfylden. 5001, der var fyldt med brændte Ben indeholdt 4997-99. I 5002 fandtes intet andet end brændte Ben. 5000 skulle være fundet i en af de itubrudte Urner. 24-6-91”

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Næsten helt sløjfet Høj.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Herfra Yngre Bronzealders Urne med Bronzesager B4997-5002]]. [[Fredet]]

1971 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2021 Diverse sagsbehandling
Viborg Museum
Opdatering af oplysninger vedr. NM B4997-5002. Genstandene omfatter: NM B4997 Bronzeragekniv med tilbagebøjet fuglehovedgreb (Baudou type XIB2a, jf. Baudou 1960:204 nr. 60). NM B4998 Bronzekniv med øskengreb. NM B4999 Bronzepincet med tre bukler (Baudou type XIIC, jf. Baudou 1960:221 nr. 21). NM B5000 Bennål med ornamenteret nakkedel (Baudou type XXVG1, jf. Baudou 1960:282 nr.99). NM B5001 Dobbeltkonisk lerkar med ret skarpt bugknæk (Baudou type XXVIIIB1, jf. Baudou 1960:305 nr. 26). NM B5002 Dobbeltkonisk lerkar med skarpt bugknæk (Baudou type XXVIIIB1, jf. Baudou 1960:308 nr. 251). Urnen B5001 med bronzerne B4997-99 er en daterende grav fra per. IV, jf. Baudou 1960:317 nr. 339. Urnen B5002 kan også dateres til per. IV og det samme er tilfældet med bennålen NM B5000.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Gravhøj i skovstykke som tilstøder et beskyttet dige. På højen er væltet træstamme samt selvsåede nåle- og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)