Lenesminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140705-1

Fredningsnr.
171368

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,4 x 23 m. Mod S stor indgravning 6 m bred og til midten af højen, i denne indgravning ligger store sten vel rester af kammer. Over nordre side og vestsiden af højen går en rampe. På højen kastet en del marksten. Nogle randsten ses mod Ø. Græsgroet i mark.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 55 F. i Tværmaal, 11 F. høi, med enkelte store Sten i Randen. Mod Øst er foretaget en mindre Afgravning og i den sydlige Side er der indrettet en Hytte. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,4 x 23 m. Mod syd stor indgravning 6 m bred og til midten af højen, i denne indgravning ligger store sten, vel resten af et kammer. Over nordre side og vestsiden af højen går en rampe. På højen kastet en del marksten. Nogle randsten ses mod øst. Græsgroet i mark. Tingl 7/5 49

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I S stor, gammel indgravning, i hvis Ø- og N-side enkelte større, fastsiddende sten, dog næppe af kammer. Ø-siden afpløjet i ældre tid. I NØ en større indgravning. I N og NV ses nyere overfladiske beskadigelser, ret ujævne, antagelig forårsaget af maskingrab, der har fjernet marksten fra højsiden og derved beskadiget denne. Overalt langs, og på, højfoden hele vejen rundt ses meget store mængder af marksten, både helt nyanbragte og af ældre dato. Dog synes højfylden også i betydelig grad at bestå af sten, hvorfor en del af "mark"-stenene kan stamme fra de ældre indgravninger i højen. Ligger fint synlig fra Mariager-Randersvejen i V. Bør derfor plejes. Påtale vedr. sten på højen bør ordnes i forbindelse med plejeaftale. Stenene kan evt. benyttes til opfyldning af indgravningen i NØ. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)