Voldstedhøj

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-26

Fredningsnr.
171339

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 15/6 1892, partikulier P. Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund...... Langhøj, 3 x 22 x 52 m (SV-NØ). Østlig i højen ligger en vældig overligger 3 x 2,5 m stor, en af bærestenene ses mod SV. Nedgravning i top ses 3 steder. Randsten ses mod NV, S og NØ. Bevokset med træer og buske.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 145 F. l. 59 F. br., c 10 F høi, bevoxet med tæt Krat. I Kanten af Høien, langs begge Sider, ses en Række store Sten; i den østlige og vestlige Ende, hvor de ikke ere skjulte af Krattet, ere de 4-5 F. høie. 40 F. fra den vestlige Rand af Dyssen ligger i Overfladen af Høien en stor Sten, 10 F. 9 T. l 9 F 8 T br, der dækker et stenbygget Gravkammer. Dette bestaar af 7 Bæresten; mod Vest er en Sten borttaget. Kammerets Form kan ikke bestemt angives, da Graven er fyldt med Jord til 1½ F. fra Overliggerens Underside. Høiens Retning er Ø-V. [[F.M. 1892 MS 1915]] Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lang]]høj[[ dysse 3 x 22 x 52 m (SV-NØ). Østlig i højen ligger en vældig overligger 3 x 2,5 m stor, en af bærestenene ses mod SV. Nedgravning i top ses 3 steder (det ene er stedet med overliggeren). Randsten ses mod NV, S og NØ. Bevokset med træer og buske. FM 1892 MS 1915

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1960 j.nr. 1279/60 [[= A51038]]

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaureret langdysse orienteret VNV/ØSØ, omsat med en næsten fuldstændig kæde af ialt 62 store randsten, fordelt på 27 i S, 6 i V, 22 i N (her synes at mangle c.a. 8-9 stk) og 7 i Ø. Gavlstenene er af usædvanlig og imponerende højde: i V op til 2,75 m høje, i Ø 2,5 m. Højfylden rejser sig tagformet op til 3 meters højde, helt overlejrende dækstenene over de to tilgængelige kamre; begge med gang ind fra S-siden: Østlige kammer: Polygonalt, sat af 7 meget store bæresten, måler ca. 3,5 x 3 m, ca. 1,9 m højt (fuld ståhøjde). Kammeret dækkes helt af 1 mægtig dæksten, der sine steder hviler på indskudssten. Gangen er sat af 4 bærestenspar overlejret af 5 dæksten. Inderst 1 tærskelsten. Vestlige kammer: Polygonalt, sat af 8 bæresten, ca. 3 x 3 m, højde 1,6 m, dækkes af 1 dæksten. Gangen har i Ø 3, i V 4 bæresten, og 3 dæksten. Ingen tærskel. I kammeret står nøgne jordflader mellem bæresten hhv. over for gangåbningen og V for denne. Her er tydeligvis fjernet stenfliser, der har dækket for den nu blottede højfyld. Højens østlige halvdel er stærkt tilgroet med abornris og andet krat. Den vestlige halvdel er uden krat, men har til gengæld flere store bare pletter, hvor højfyld p.gr.a. vejr og færdsel eroderes ned mellem randstenene, jfr. fotos. I toppen er gravet et 0,5 x 0,5 m stort hul, ca. 0,2 m dybt. ** Seværdighedsforklaring ** Et af landets stateligste og mest imponerende megalitmonumenter, men sine 2 velbevarede kamre og den usædvanlig flotte randstenskæde. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Kongehøj", langdysse beliggende ved indkørslen til gården Voldstedlund.


Billeder

Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra V
Vestlige kammerindgang, set fra S
Østlige kammerindgang, set fra S
Oversigt set fra Ø
Foto, oversigt