Østergård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-180

Fredningsnr.
1713105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj 1997: ************************* Højrest, rektangulær. 1 x 18 x 10 m. Orienteret Ø/V.
Undersøgelsehistorie  (6)
1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midterpartiet af en iøvrig overpløjet gravhøj. Ligger NØ for gaarden, der hedder Østergaard. Den ikke dyrkede strimmel er 5 x 17 m (Ø-V) og ca. 1 m høj. Før endelig sløjfning bør undersøgelse finde sted, selv resultatet heraf maa betegnes som muligvis negativt. I højresten en del sten.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Midterpartiet af iøvrig overpløjet gravhøj. Ikke fredningsværdig. [[Frigivet]] Bevoksning: 1990: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Midterpartiet af en iøvrig overpløjet gravhøj. Ligger nordøst for gården, der hedder Østergård. Den ikke dyrkede strimmel er 5 x 17 m (Ø-V) og ca. 1 m høj. Før endelig sløjfning bør undersøgelse finde sted, selv om resul- tatet heraf må betegnes som muligvis negativt. I højresten en del sten. *** Nyberejsningstekst *** 07.11.1990. C-høj. Højrest i form af en Ø/V orienteret, rektangulær strimmel, som beskrevet. Er - især i Ø- og V-enderne - stærkt tildynget med marksten, hvoraf flere meget store. Store dele af stendyngerne er nu overgroet med græs og mos. Ingen sten synes helt nyanbragte. I N-foden er sat en højspændingsmast af træ, højspændingslinien tilsyneladende etableret uden disp. fra §53. Eftersom højresten i friteksten fra 1948 beskrives som "midterpartiet" af den oprindelige høj - en påstand der hverken modsiges eller bekræftes ved besigtigelse i 1990 - forekommer det sandsynligt, at højresten kan rumme grave, herunder centralgrav. Tinglyses (af arkæologiske grunde). Tinglyst den 27.10.1997. Bevoksning: 1990: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)