Fyrkat
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140707-11

Fredningsnr.
171291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Fyrkat er en af Danmarks fire såkaldte ”trelleborge” fra vikingetiden. Formentlig er den bygget af kong Harald Blåtand omkring 980 e.Kr. som del af hans samling af det danske rige. Anlægget er opbygget strengt geometrisk. Den cirkelrunde vold har en diameter på 120 m og indgangsporte i alle fire verdenshjørner. To træbrolagte gader forbinder portene og deler borgpladsen op i fjerdedele. I hver sektion ligger en karré bestående af fire langhuse. I nogle af husene har der været beboelse, mens der i andre er fundet spor af håndværksproduktion. Atter andre har formentlig været stalde eller magasinbygninger. Fyrkat fungerede kun i en kort årrække, før den brændte ned - måske i forbindelse med et fjendtligt angreb. Borgen blev aldrig genopført. Før udgravningen i 1950-63 var Fyrkat temmelig ødelagt af pløjning. Hele voldforløbet, som det ser ud i dag, er derfor en rekonstruktion. Stolpehullerne fra husene er nu fyldt ud med beton, så man kan få et indtryk af anlæggets geometri. Foran borgen er et af vikingetidens huse er rekonstrueret i fuld størrelse.
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1700 - 500 f.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Vikingeborgen Fyrkat med forland beliggende på: Matr.nr. 27c, 27g, 27i samt en del af matr. nr. 27b, Nr. Onsild By, Nr. Onsild, Mariagerfjord kommune. Arealet er ca. 413 x 282 m stort. Cirkulær borgplads med indre diameter på 120 m beliggende på et næs ned til Onsild Å. På borgpladsen har ligget flere mindre bygninger samt 16 huse samlet i fire karreer. Borgpladsen er omgivet af en rekonstrueret ringvold, ca. 12 m bred og 4 m høj med portåbninger i hvert verdenshjørne. Uden for vestlige samt mellem nordlige og østlige portåbning er ca. 10 m brede berme med ca. 7 m brede spidsgrøfter. Nordøst for ringborgen er en gravplads. Sydøst for ringborgen er påvist en SV/NØ-orienteret ca. 50 m lang kanal, som fortsætter uden for det beskyttede areal
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Banke, der falder steilt af mod det omgivende Engdrag har ligget et Voldsted, som nu er fuldstændig sløjfet.

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3460/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af bronzealderbopladsrester under vikingeborgen.

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fyrkat Vikingeborg og Gravplads.

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0011
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6113
Nordjyllands Historiske Museum
I forbindelse med projektet "Danmarks Oldtid i landskabet", er borgen blevet udvalgt til at få et ansigtsløft i form af nye formidlingstiltag, nye rekonstruktioner, renovering af betonmarkeringerne samt forbedrede adgangsforhold. Dette foranlediget en arkæologisk undersøgelse af hver betonmarkering der skulle udskiftes, da der var risiko for tilstedeværelsen af originalt materiale. Der fandtes enkelte genstande, med de fleste x numre er jordprøver. Arbejdet er udført af Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Kulturstyrelsen. Projektet blev finansieret af A.P. Møller.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fyrkat. Ringborg vest for Hobro.

Litteraturhenvisninger  (0)