Edderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140708-36

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,4 x 8 m. Lidt ujævn overflade. Græsklædt i vedvarende græs. Tingl 7/5 49 Højene [sb.nr.] 36, 36a og 37 ligger saa tæt, at den smule jord, der ligger imellem dem, nødvendigvis ogsaa maa fredes.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning 0,4 x 8 m. Lidt ujævn Overflade. Ligger umiddelbart SV for Sb.36 [[Fredet]]

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vedr. højgruppen 1714: 70, 71, 72: Beliggende på en naturlig terrassering i den sydvestlige dalside ned mod den regulerede kastbjerg Å. V for højenes position ses flere hulveje, og i åen NØ for højene ses et stenfyldt vadested. Det kan ikke sikkert konstateres, om en af højene er sløjfet, eller evt. hvilken af højene. Med sikkerhed ses 2 høje: en lidt større (0,6 x 10 m) og en umiddelbart SSV harfor liggende mindre )ca 0,3 x 6 m). Begge højene er tilplantet med rød-el (4 - 5 m høje) efter opfuring; de ligger begge på SØ-kanten af en SV/NØ forløbende lav slugt (ligeledes tilplantet m. el), formentlig en hulvej ledende frem til ovennævnte vadested. 10 - 15 m NØ for højene er anlagt en ud af 3 store, rektangulære andedamme - dog, at domme efter bevoksningen, for mindst 10 år siden. Op NV-kanten af samme slugt/hulvej ses en mulig tredie høj, dog absolut ikke fredningsværdig. Det er ikke muligt ud fra størrelse og beliggenhed at henføre de forfundne 2 højrester til bestemte fredningsnumre ud fra de tre mulige.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)