Avnsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140711-101

Fredningsnr.
1713125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/8 1882 og 12/5 1915, godsejer J.P. Brask. Høj, ca. 2 x 15 m. Toppen fuldstændig omgravet og hullet og større afgravnin- ger i siden hele højen rundt. Lynggroet med lidt buske. Beskadigelserne er tilgroet og, såvidt ses, af gammel dato.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6 F. høi, 30 F. bred, liggende paa en lille Bakke, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 15 m (ca. maal). Toppen fuldstændig overgravet og hullet og større afgravninger i siden hele højen rundt. Lynggroet, med lidt buske. Beskadigelserne er tilgroet og saavidt ses af gammel dato. FM 1882 og 1915

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppen fuldstændig overgravet og hullet og store Afgravninger i Siden hele Højen rundt. Alt dog tilgroet og saavidt ses af gammel Dato. F.M. 1882 Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Avnsbjerg". Stærkt forgravet i ældre tid. Spredte marksten på højfod. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)