Rævebakke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140803-8

Fredningsnr.
181512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj igang 1997: ************************* Høj 2-4 x 15 m. Med flere nedgravninger fra ældre tid. Umiddelbart foran V-foden 2 små bihøj, begge ca. 1 x 5 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en høj, Udby b, Udby s, Rougsø h. En lille høj der er brudt og senere lyngklædt, ligger pa hældingen af en større bakke kaldet Rævebakke. Bevoksning: 1990: Løvkrat

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: stærkt forgravet. [[Frigivet]] Bevoksning: 1990: Løvkrat

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,5 x 15 m. Stærkt forgravet i ældre og nyere Tid. Græsklædt i Ager.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Fuldstændig overgroet med tæt, lavt, vindpresset slåenkrat, derfor vanskelig at registrere nøje. Det turde dog være høvet over tvivl, at der foreligger en ganske vist forgravet men stadig ganske monumental høj beliggende højt på Rævebakke med overordentlig smuk udsigt over Randers Fjord. Højen ligger på skrånede terræn, dens højde varierer derfor vistnok fra ca. 2 til ca. 4 m, med (så vidt det kunne konstateres) stadig betydelige dele urørt. I bunden af krattet kunne erkendes forskellige nedgravninger, der dog ikke synes at vansire højens profil. Foran V-fod 2 små bihøje, ca 1 x 4-6 m. Ligger på udyrket bakketop, der i disse år gradvis tilplantes med gran og fyr (dog ingen helt nye tilplantnnger). Højen er et flot udsigtspunkt og har en karakterfuld placering. Den fortjener bedre end at henliggge i slåenkrat og blive indkapslet af nålekulturer. Den kunne godt bære (efter pleje, og med adgangsmulighed) at blive et punkt i en publikumsbrochure. Tinglyses. ** Seværdighedsforklaring ** Se dog berejserkommentar ovenfor. Bevoksning: 1990: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højfod og bakke glider i ét. Bevokset med lav bevoksning (græs, kaprifolier, lave buske mm.). Flot udsigt. Udsigtspost med offentlig adgang - skilt med seværdighed opsat.

Litteraturhenvisninger  (0)