Ringvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140803-10

Fredningsnr.
181511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj i 1997: ********************* Rest af langdyse nu 1,8 x 18 x 14 m. Orienteret Ø/V. I midten en stor nedgravning ført ud gennem S-siden, desuden afgravninger i V og Ø. Har dog stadig præg af langhøj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en langdysse, Udby b, Udby s, Rougsø h, Her har været en ca. 60' lang langdysse med 5' høj fyld. Der meddeles, at krandsstenene var store, og at der i midten stod et kammer 5' høj og dækket med 3 store overliggere. Bærestenenes antal vides ikke lige saa lidt som krandsstenenes. Der kan ikke opgives flere maal, da alt er saa ødelagt, at dyssens brede eller kammerets størrelse ikke vides nu. Bevoksning: 1990: Løvkrat

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. Kun Jordhøjningen, ca. 1,5 x 18 m i Ø-V, 15 m i N-S, er tilbage. Midtpartiet bortgravet, forgravet i Siderne. Græsklædt i Ager.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Høj, forgravet som beskrevet i fritext, med afgravninger i V og Ø, og med en stor nedgrvning i midten, ført ud gennem S-siden. Har stadig høj-præg, især set fra N. Tinglyses. Omgives af agre og en hundetræningsbane. Bevoksning: 1990: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højningen kan anes på afstand, men både højen og området omkring er helt tilgroet i brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)