Elkjær Bakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140803-12

Fredningsnr.
18159

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Udby matr.nr.30a : Høj i skel til matr.nr.7a af Udby. Høj, ca. 3,5 x 24 m, på top af bakke. I midten en mindre, ca. 1 m dyb gravning med indgang fra vest. Træbevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj (80' x 11'), Udby b, Udby s, Rougsø h, Randers a. Denne høj har et større topbrud men om det er et bundbrud er meget tvivlsomt. Der ses ingen sten i brudet og heller ikke andre steder ved eller paa højen. Den ligger højt og ses vidt om især fra vest. Nordsiden er smukt lyngklædt, hvorimod sydsiden er pløjet. Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 3,5 x 24 m. Mindre gravning i top. [[Fredet]] Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3,5 x 24 m, paa Top af Bakke. I Midten en mindre, ca. 1 m dyb Gravning med Indgang fra V. Træbevokset i Plantage. 9/12-48

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang høj, orienteret ca NØ/SV. Det kan ikke ses, at højens aflange form skulle skyldes nyere afgravninger - muligvis en primær langhøj. I toppen nedgravning som beskrevet i fredningstext. Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en del ahorn. Næsten intet græsdække på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)