Østergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-2

Fredningsnr.
21161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af tidligere C-høj: *********************** Langdysse, 1,8 x 32 x 8 m, orienteret NNØ/SSV. Ca. midt på højen en gammel forstyrrelse, i hvis kanter ses en del hovedstore sten. I gammel løv- og granskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Auning B, Auning S, Sønder Hald H, Randers A. Denne lange jordækkede Langdysse eller maaske Langhøj har en stor Lighed med Kong Hagens Grav i Katholm Skov. Dens Retning er fra Syd til Nord. Længden 96', Breden 24' og Højden 6', dog synes den ved første Øjekast at være højere; men dette grunder sig paa, at den har Fordybninger lang Siderne, hvor hele Dyssens Fyld er taget og kastet sammen. Fodsteen sees ikke uden mod Øst, hvor 2 ere fremtrædende. Højen har et mindre meget gammelt Brud 12' langt, 6' bredt og 2' dybt; men dette Hul kan dog kun betragtes som et Forsøg paa Brud. I Brudet sees nogle faa Brosteen og Haandsteen. Ved a ligger nogle faa større Koltringer omtrent af samme Størrelse som Fodstenene ved b. De nærmeste Omgivelser ere egentlig fattige paa Steen, og Mindesmærket er beliggende paa en Hedeknold mellem Lavninger og Sige. Baade Mindesmærket og de Lavninger, hvor Fylden er taget, ere beklædte med Lyng. Beliggenheden er afsides, og Mindesmærket vil formodentlig snart blive Skovplantet. En Undersøgelse foreslaaes, især da Kong Hagens Grav ikke blev undersøgt af Sagkyndige, før den spoleredes. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet 1945 Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 32 m. lang i N-S, 8 m. bred, 1,8 m høj, i midten en Gravning, 4 + 2 m. stor, 0,6 m. dyb. Af Sten ses kun 2 Randsten i Vest. Bevokset med Lyng og Graner.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Langhøj orienteret NNØ/SSV. Ca. midt på højen spor af en gammel forstyrrelse, i hvis kanter ses en del hovedstore sten. Andre, løstliggende sten ligger enkeltvis ved højfoden i Ø og V; ingen påviselige randsten. Beliggende på V-kanten af en forhistorisk holm i den nuværende mose, i gammel løvskov (bøg, eg) og gammel grankultur. Tinglyses. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden randsten i vest. Bevokset med 6 store gamle bøgetræer, små graner og ege. Næsten intet græsdække. Beliggende i nyfældet område af skoven, som netop er tilplantet med små graner.

Litteraturhenvisninger  (0)