Auning

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-12

Fredningsnr.
20168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1945 - 1945 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 10 x 19,5 m stor, dens plane topflade hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Højen er græsklædt. På den sydlige del er enkelte træer og buske. 2 stensatte nicher i sydsiden. Østsiden er stensat med en stentrappe op til topfladen. Ved den vestlige og sydvestlige del af højfoden er en stensætning.
Undersøgelsehistorie

1893 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (A) Taarup B, Avning S, Sønder Hald H. Længden er 72' Breden 36' og Højden er 8'. Længderetningen er fra N.N.Ø. - S.S.V. Paa dette anseelige og højtliggende Mindesmærke sees ingen Steen hverken ved Foden eller i de mange og store Brud. Brudene ere meget gamle; thi de ere begroede med Bøge over 100 Aar gamle. Fylden er begroet med Ege og Bøge paa græsklædt Grund. De Steen, der sees mellem dette og efterfølgende Mindesmærker, ere tilførte fra Markerne i en senere Tid. Fra Mindesmærket, der efter al Sandsynlighed er en Langdysse med kisteformede Kamre, som endnu kan antages at være ubrudte, haves en stor og smuk Udsigt især mod Syd og Vest. [[Frigivet 1945.]] [[Fredet se j.nr. F. 3510/72]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24+12 m. 2,5 m. høj omdannet til Haveanlæg. [[Fredet - se tillægsliste 1974]]

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet 1945. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2016:8, Status: C.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1974 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 10 x 19,5 m stor, dens topflade hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Højen er græsklædt. På den sydlige del er enkelte træer og buske. 2 stensatte nicher i sydsiden. Østsiden er stensat med en stentrappe op til topfladen. Ved den vestlige og sydvestlige del af højfoden er en stensætning.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang høj, ca. Ø/V orienteret. Temmelig plan topflade. I Ø, S og V er kanterne stensat, formentlig efter delvis afgravning, i Ø med trappe og stenklædning, i S i form af 2 grotter, i V som "fodkrans" af ret store heller. Dele af disse stensætninger er dog ret forfaldne. Selve højen i god stand med græsklædt top og en række smukke gamle bøge langs S-siden. §53-krænkelserne er beskedne og ikke påtaleværdige: En lille læmur af gasbeton er påbygget stuehusets SV-hjørne mod S og kommer højen så nær som 4-5 m. og nogle gl. beton-brøndringe samt lidt ældre grenaffald ligger 2-3 m. fra V-enden af højen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med meget gamle bøgetræer på sydsiden, heraf nogle der er ved at gå ud. Græs på nordsiden, men sparsomt græsdække på sydsiden. Stejl højside mod syd.