Auning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-16

Fredningsnr.
20162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1944 - 1944 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 x 1,8 m, tidligere udgravet, men pænt restaureret. Nye smalle løbegrave skyldes tyskerne 1944 og kan let jævnes.
Undersøgelsehistorie  (11)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj Taarup B, Avning S, Sønder Hald H, Randers A. Højen har en meget smuk Form og er formodentlig ubrudt. Den er begroet med store Ege og Bøge, der efter al Rimelighed ved deres Rødder har skjærmet den mod Ødelæggelse. Den er græsgroet under Træerne og der haves en smuk Udsigt fra den til alle Sider. De Steen, der ere ved den, ere tilførte fra Markerne. [[F.M. 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1927 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1927 Genstand registreret i privateje
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] Sb. 14.10.01; 13 og 16. Suppl. til Sognebeskrivelsen over: Avning S., Sønderhald H., Randers Amt. Sb. 13 og 16. Avning By. Om Udgravning af disse to Høje foreligger der følgende ifølge Meddelelse fra Ejerne: 13. Nu sløjfet. Ejer: Anders Poulsen. Udgravet for mange Aar siden af Lærer Andersen, Vester Alling, som fandt en Brandgrav i Højens ene Side, og centralt en stor Stendynge, hvorunder et "Bronzespyd" og Skeletdele. 16. Fredningsværdig. Ejer: Marius Saabye. Udgravet for mange Aar siden af Lærer Andersen, Vester Alling. Først fandtes der 6 Urnegrave, centralt en Stendynge med Dolk, Kniv, Bælteplade og en "Smykkenaal", alt af Bronze. De fundne Sager kom til Lærer Andersens Samling. København, 17/9-45. P. Simonsen.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 m. i Diameter, 1,8 m. høj, tidligere udgravet, men pænt restaureret. Nye smalle Løbegarve [løbegrave] skyldes Tyskerne 1944 og kan let jævnes.

1977 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.10.01-16. Avisudklip af d. 20/7 1977 fra Amts Avisen, Randers Avis, om "Spændende historie om en gravhøj ved Auning". ... Vinteren 1926/27 var meget mild, og stenbrydning i bakken blev indledt, men snart stoppet igen, da der dukkede oldsager op under stenene, fortæller Såby. [Gdr. Marius Såby; daværende lodsejer.] Den kendte amatørarkæolog dengang, lærer Andersen fra Vester Alling, blev tilkaldt, og sammen udgravede vi, hvad der viste sig at være en kvindegrav fra ældre bronzealder. ... [Fortsætter.]

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, fremtræder nu som en udyrket firkant, svagt hvælvet, med gamle, eftergroede afpløjninger i N og Ø. Højden varierer (på grund af det lidt skrånende terræn) mellem 1,3 og 1,8 m. men ligger hovedsagelig mellem 1,3 og 1,5 m. Selve højningen er lidt ujævn men iøvrigt uden spor af de i fredningsteksten nævnte gravninger. Spredte marksten på højfod. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Der er tale om en firkantet svagt hvælvet højning. Bevokset med lidt hindbærkrat samt egetræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)