Taarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-24

Fredningsnr.
20161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, kun den nordl. 1/3 bevaret, 1,8 m høj, oprindelig 20 m i diameter. Alle brud tilgroet. Græsbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Taarup B, Auning S, Sønder Hald H. Af denne Høj er kun dens nordlige Trediedel tilbage. Resten er bortført; men det sees endnu, at Højen har indeholdt en stor Masse Steen. Ved Foden har den havt en Række mindre Koltringer til Fodsteen, og 2 a 3' højere oppe har den havt en Række Krandssteen. Højen har været 60' i Gjennemsnit og Højden har været henmod 8'. Fylden er for største Delen undergrundsjord, og Højens Rest er lyngklædt. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, kun den nordl. 1/3 bevaret, 1,8 m høj, oprindelig 20 m i Diameter. Alle Brud tilgroet. Græsbevokset.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest udgørende ca. halvdelen af en rundhøj. Græsklædt og med et meget smukt, flerstammet egetræ på toppen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Stadig bevokset med en meget stor eg på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)