Tvillinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-27

Fredningsnr.
201628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 12 x 1 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr.] 27A-B: Tvillinghøj eller to Høje med Forbindelse, Taarup B. Paa den flade Top af den isolerede Bakkekegle Porsbakken, der hæver sig meget stejlt fra alle Sider til en Højde af c 170' over Havet eller omtrent 135' over den omgivende Mark, ligger en Høj, som er ubrudt og hvis Fod mod nordøst, øst og sydøst tildels falder sammen med [ulæseligt]-Bakkens Affald, men som mod Vest har en svag 15' lang Forbindelse med en Høj, der er 20' i Gjennemsnit og ligeledes ubrudt. Begge Høje, der kan betragtes som Tvillinghøje, ere smukt formede og begroede med Skov samt dækkede med Blade. Der sees ingen Steen, og det lader til, hvad Naturforholdene ogsaa føre med sig, at de ere bygte af Muld, og at denne er taget paa Bakketoppen og kastet sammen. Det er egentlig 3 store Bakker; men paa den østlige og paa den vestlige er der ikke Mindesmærker.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tvillinghøje", 2 Høje i Skov: den østlige (sbnr.27A) 20 m i Diameter, 1,5 m høj. Den vestlige (B) 7 m. i Diameter, 1,1 m høj. Urørte.

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Den vestlige af tvillingehøjene. Højen er 1 m. høj og måler 12 m. i diameter. Den virker velbevaret. Beliggende på en bakke. Løber mod nord, vest og syd delvist i ét med bakken. Adskilt fra f.nr. 20164 af en sænkning. Gl. bøgetræer på højen.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gl. bøgetræer på højen.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)