Tvillinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-27

Fredningsnr.
20164

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tvillinghøje", 2 høje i skov. Den østlige 20 x 1,5 m. Den vestlige 7 x 1,1 m. Urørte.
Undersøgelsehistorie  (10)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 27A-B: Tvillinghøj eller to Høje med Forbindelse, Taarup B. Paa den flade Top af den isolerede Bakkekegle Porsbakken, der hæver sig meget stejlt fra alle Sider til en Højde af c 170' over Havet eller omtrent 135' over den omgivende Mark, ligger en Høj, som er ubrudt og hvis Fod mod nordøst, øst og sydøst tildels falder sammen med [ulæseligt]-Bakkens Affald, men som mod Vest har en svag 15' lang Forbindelse med en Høj [sbnr. ] , der er 20' i Gjennemsnit og ligeledes ubrudt. Begge Høje, der kan betragtes som Tvillinghøje, ere smukt formede og begroede med Skov samt dækkede med Blade. Der sees ingen Steen, og det lader til, hvad Naturforholdene ogsaa føre med sig, at de ere bygte af Muld, og at denne er taget paa Bakketoppen og kastet sammen. Det er egentlig 3 store Bakker; men paa den østlige og paa den vestlige er der ikke Mindesmærker. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tvillinghøje", 2 Høje i Skov: den østlige (A) 20 m i Diameter, 1,5 m høj. Den vestlige (sbnr. 27B) 7 m. i Diameter, 1,1 m høj. Urørte.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2016:4 "A": Den østlige af de to "Tvillinghøje". 2,5 x 25,0 x 25,0 m. Større høj beliggende ca. 5 m. Ø for den anden tvillinghøj (her benævnt 2016:4 "B"), adskilt fra denne ved et ca. 2 m. bredt stykke. Er vel egentlig en rundhøj, men to udposninger af højfoden i SSV og NØ synes at være sekundært tilbyggede høje (eller dele af højen), ligesom der umiddelbart N for højfoden ses en lille, selvstændig høj ca. 0,5 x 6 m. Endnu en sådan, men lidt mere tvivlsom, ses ca. 5 m. Ø for denne. Kun selve rundhøjen (uden "udposninger") er dog medregnet i måltagningen. Dens højde er 2-3 m. Beliggende smukt på bakketop i gl. bøgeskov. Sti over top. 2016:4 "B": Den vestlige af de to "Tvillinghøje". 1,5 x 18,0 x 16,0 m. Rundhøj tæt vest for 2016:4 "A". Dele af højoverfladen er nøgen og vegetationsløs, dog ikke i truende grad. ** Seværdighedsforklaring ** Dog seværdig p.g.a. beliggenheden. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
20164A: Den østlige af tvillingehøjene. Måler ca. 25 x 2,5 m. Udposninger mod SSV og NØ ses. De to selvstændige høje mod nord og øst er tvivlsomme. Stien over toppen ses ikke mere. Højen er bevokset med et par store bøgetræer - intet græsdække. 20164B: Den vestlige af tvillingehøjene. Fundet som beskrevet. Bevokset med store bøgetræer - intet græsdække.

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Den østlige af de to tvillingehøje. Højen er 20 m. i diameter og 1½ m. høj. Den virker velbevaret. I sydfoden ses en mulig randsten. Højen er beliggende på en bakke. Mod nord er højen lidt udflydende og ikke nær så høj som fra syd. Gl. bøgetræer på højen.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gl. bøgetræer på højen.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)