Taarup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-31

Fredningsnr.
20169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af tidligere C-høj: *********************** Høj, 1,5 x 23 m. Centralpartien forstyrret; fremtræder som en indtil 0,5 m dyb, fladt skålformet sænkning 8-10 m i diameter. I kanterne af sænkningen ses talrige håndsten af højfylden. En meterstor sten ligger i sænkningens bund.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet 1945 Bevoksning: 1988: Græs

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Taarup Skov, Auning S, Sønder Hald H. Af denne forhen store men lave Høj staar nu kun, som Grundridset viser, en Rand rundt. Brudet synes at være fuldstændigt og lige til Bunden; men om Fund vides ikke noget. Der er gaaet lang Tid siden dens Brud; thi baade den udkastede Fyld og Brudets Bund er begroet med store Bøge.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 23 m. i Diameter, hele det Indre bortgravet, saa kun en Ring staar tilbage.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Fredningstekstens angivelse af højen som blot en ringvold forekommer ret overdrevet. Højens indre er ganske rigtig forstyrret og fremtræder som et fladt skålformet krater 8-10 m. i diameter, ca. 0,5 m. dybt. Der tilbagestår således væsentlige dele af højfylden hele omkredsen rundt med rige muligheder for sekundærgraves tilstedeværelse. I kanterne af krateret ses talrige håndsten af højfylden. En meterlang sten ligger i krateret. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Nyplantede graner omkring højen holder fin afstand hertil.

Litteraturhenvisninger  (0)