Taarup Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-34

Fredningsnr.
20167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 10 m i diameter, 1,5 m høj, i syd i et gammelt brud ses højens fundament af håndsten. Af randsten ses: I N 5, i V 1, i Ø og S ingen. Af kammeret ses i midten den nedstyrtede dæk- sten, i N 2 bæresten, i V 1, i Ø 1 væltet og i S 1 sprængt. Alt er meget omrodet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Dysse, Taarup Skov, Auning S, Sønder Hald H, Randers A. Her sees nogle Bærestene og nogle af Krandsstenene som Rester af en lille Dysse. Fylden har naaet Halvvejs op paa Bærestenene. Kammeret er forstyrret, og Overliggeren er borte. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 10 m i Diameter, 1,5 m. høj, i Syd i et gammelt Brud ses Højens Fundament af Haandsten. Af Randsten ses: I N. 5, i V. 1, i Øst og Syd ingen. Af Kammeret ses i Midten den nedstyrtede Dæksten, i N. 2 Bæresten i V. 1, i Ø 1. væltet og i S. 1 sprængt. Alt meget rodet.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille runddysse med 4 synlige randsten (i NV 1, i N 3). Herudover findes adskillige andre, løstsiddende sten, hvoraf nogle synes fejlfortolket (i fredningsbeskrivelsen) som randsten. I SV ses det nævnte gamle brud (efter en rodvælter ?) med opbrudt stenpakning. I et større krater i midten findes de tildels sprængte rester af et tilsyneladende polygonalt kammer, vistnok med åbning i ØSØ, jvf. skitse på berejserskema. I NØ er 2 bæresten af kammeret og 1 af gangen in situ; i NV 1 bæresten med afkløvet SV-side og top; i SV 1 bæresten (A) muligvis udvæltet og med den sydøstlige del (a) liggende afkløvet et par m. mod Ø. Omtrent midt i kammeret ligger en stor sten, hvis vestlige del er afkløvet. En række kløveriller går over dens flade overside. Denne sten kan være en indvæltet bæresten fra kammerets V-del. Intet tyder på, at den er en dæksten. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kammeret er meget ødelagt. Mange sten synlige i overfladen. Fortidsmindet er bevokset med græs samt et par bøge nedenfor foden mod vest. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)