Porsbakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-41

Fredningsnr.
20163

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 10 x 1 m, i Ø et stort tilgroet brud. Græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Porsbakkerne. Høj, 10 m i Dia., 1 m h., i Ø. et stort, tilgroet Brud. Græsklædt i Skov. [[F.M. 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 m i Diameter, 1m høj, i Øst et stort tilgroet Brud. Græsklædt i Skov.

1988 Grus-/sandgravning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj - vel nærmest røse - i væsentlig grad opbygget af håndsten, der ses i den delvis græsklædte overflade. SØ-siden delvis bortgravet i gl. grusgrav. Bevoksning: 1988: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med nogle store løvtræer. Næsten intet græsdække på fortidsmindet.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)