Porsbakker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-48

Fredningsnr.
201618

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 12 m, lidt udflydende, bevokset med unge træer i skov. NMI: Høj, 1 x 10 m, noget udflydende. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1957 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1191/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1191/57. Sb. 14.10.01-48. Udsnit af brev af 7-11-1957 fra fr.nævnet for Randers amt: Ved et eftersyn på "Porsbakkerne" ved Auning blev det samme dag konstateret, at der på bakketoppen mellem 2016-3 og 2016-4 (ca 160 m øst for 2016-3) formentlig findes en urørt høj, 1 m høj og ca 10 m i diameter.

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Porsbakkerne. Høj, 1 x 12 m, lidt udflydende. Fredet. [[Bevokset m. unge træer i skov. J. 1332/58 om fredn.]]

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m, noget udflydende; Træer i Skov [[J. 1332/58 om fredningen.]]

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1332/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1332/58; 1191/57. Sb. 14.10.01-48. Stedet besøgt 30/4 58. Paa den højeste Del af Porsbakkers vestlige Del findes rigtigt nok en urørt Høj, ca 1 x 12 m, lidt udflydende, bevokset med unge Træer i Skov. Fredningsværdig. Matr. Nr 19u [[Tårup]], tilh. Løvenholm-Fonden pr. Auning. [[Fredningsnr. 2016.18.]] Therkel Mathiassen Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 7/11; 13/11 1957 og d. 20/6 1958 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, Mariager, og N01.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udflydende men dog tydelig høj beliggende på bakketop i "Porsbakker". En (kondi-) sti fører over N-foden. Den særlige besøgsintensitet skyldes således ikke højen selv men "trim-stien" i skoven. Blåt kort: Se 2016:3. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er meget udflydende. Det bevirker, at den syner større end 10 m. i diameter. Mod nord løber en skovsti lige nedenfor højen. Højen er bevokset med mange løvtræer og har et sparsomt græsdække.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)