Porsbakker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-48

Fredningsnr.
201618

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 1 x 12 m, lidt udflydende, bevokset med unge træer i skov. NMI: Høj, 1 x 10 m, noget udflydende. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1957 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1191/57. Sb. 14.10.01-48. Udsnit af brev af 7-11-1957 fra fr.nævnet for Randers amt: Ved et eftersyn på "Porsbakkerne" ved Auning blev det samme dag konstateret, at der på bakketoppen mellem 2016-3 og 2016-4 (ca 160 m øst for 2016-3) formentlig findes en urørt høj, 1 m høj og ca 10 m i diameter.

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Porsbakkerne. Høj, 1 x 12 m, lidt udflydende. Fredet. [[Bevokset m. unge træer i skov. J. 1332/58 om fredn.]]

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m, noget udflydende; Træer i Skov [[J. 1332/58 om fredningen.]]

1958 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1332/58; 1191/57. Sb. 14.10.01-48. Stedet besøgt 30/4 58. Paa den højeste Del af Porsbakkers vestlige Del findes rigtigt nok en urørt Høj, ca 1 x 12 m, lidt udflydende, bevokset med unge Træer i Skov. Fredningsværdig. Matr. Nr 19u [[Tårup]], tilh. Løvenholm-Fonden pr. Auning. [[Fredningsnr. 2016.18.]] Therkel Mathiassen Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 7/11; 13/11 1957 og d. 20/6 1958 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, Mariager, og N01.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udflydende men dog tydelig høj beliggende på bakketop i "Porsbakker". En (kondi-) sti fører over N-foden. Den særlige besøgsintensitet skyldes således ikke højen selv men "trim-stien" i skoven. Blåt kort: Se 2016:3. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er meget udflydende. Det bevirker, at den syner større end 10 m. i diameter. Mod nord løber en skovsti lige nedenfor højen. Højen er bevokset med mange løvtræer og har et sparsomt græsdække.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra N