Essenbæk Kirketomt
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
141002-33

Fredningsnr.
20145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
ESSENBÆK MIDDELALDERLIGE KIRKETOMT OG KIRKEGÅRD Den nærmest kvadratiske kirkegård, (ca. 65 x 65 m) er hegnet af et 1,5 m højt kampestensdige. Vestligst i sydsiden er en muret, hvidkalket teglhængt portal med køre- og gangport, forsynet med trælåger. Arealet er groet til med store løvtræer og buskads. På den nordvestlige del af arealet er rejst en minde- sten for kirken. Grænsen for det fredede areal forløber langs den ydre fod af stendiget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1865 Registrering via historisk dokumentation
Kulturhistorisk Museum Randers

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ovenfor Volkmølle laa Sognekirken indtil for 22-23 Aar siden, da den ny Kirke byggedes i Assentoft, dog staar den gamle Kirkegaard endnu ved Siden af den Gaard, som kaldes Essenbækgaard. Klostergaard, Ladegaarde, Volkmølle, Kirken og Essenbækgaard tilhørte Munkene. Desuden ejede de Aalegaarde og Laksegaarde i Fjorden og en stor Mængde Gaarde og Strøgaarde i en vid Omegn. Glenstrup Kloster kaldtes ogsaa Nørre Kloster i Modsætning til Essenbækkloster. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Den nærmest kvadratiske kirkegård, (ca. 65 x 65 m) er hegnet af et 1,5 m højt kampestensdige. Vestligst i sydsiden er en muret, hvidkalket teglhængt portal med køre- og gangport, forsynet med trælåger. Arealet er groet til med store løvtræer og buskads. På den nordvestlige del af arealet er rejst en mindesten for kirken. Grænsen for det fredede areal forløber langs den ydre fod af stendiget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Essenbæk kirketomt og kirkegård forefundet som beskrevet, idet det tilføjes, at kirketomten er markeret ved kantrejste natursten i murforløbenes hjørner, en enskibet kirkebygning med et våbenhus i S kan såleds erkendes. Tomten fremtræder smukt og overskuligt, tydeligvis efter udført pleje inden for de seneste år. Den markers dels ved skilt på indgangslågen, dels ved den på selve kirketomten i 1910 rejset mindesten. Skiltning bør overvejes. Tilgængeligheden er den bedst tænkelige. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk og velplejet kirkegård og ødekirketomt, hvorfra en smuk udsigt med N. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

2003 Registreringsprojekt/ødekirker
Kulturhistorisk Museum Randers
I 1865 lod kirkeejeren, lensgreve Jørgen Scheel på Gammel Estrup, den middelalderlige kirke i Essenbæk rive ned. I stedet opførtes den nuværende Assentoft Kirke. Den senmiddelalderlige portal og kirkegårdsdiget markerer det sted, hvor Essenbæk Kirke lå indtil 1865.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en del gamle løvtræer samt græs. Beliggende i græsmark. Synlig fra off. vej.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963