Gammel Estrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141003-33

Fredningsnr.
20156

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 17/12 1932. Dorothea Marie Kristensen. Høj, 2-3,50 x 17-18 m. Gamle gravninger i top og sider. Overfladen ujævn. Græsklædt med enkelt træ i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Gl Estrup, Fausing S, Sønderhald H, Randers A. Højen, der har en nogenlunde god Form og i Frastand tager sig meget godt ud, er bygt af Muld og klædt med Lyng og Græs. Ved a sees en yngre men meget overfladisk Overgravning formodentlig frembragt ved Gravning efter Ræve. b er Spor af et gammelt Topbrud, der efter al Rimelighed ikke er et Bundbrud. c er den ubeskadigede Overflade. Ved d og e er Foden pløjet for nær og 2 større Fodsteen sees. Paa Grund af sin høje Beliggenhed og sit i Frastand gode Udseende er den uagtet sine mindre betydende Beskadigelser værd at frede tilligemed Nabohøjen. [[FM 1932]] Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-3,5 x 17-18 m. Gamle Gravninger i Top og Sider. Overfladen ujævn. Græsklædt med enkelte Træ[er] i Ager. [[FM 1932 17/12]]

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1932 Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk storhøj; noget ujævn overflade. I toppen ses 2 ca. kvadratmeterstore, knapt meterdybe nedgravninger, dog begge eftergroede. På højfod i SØ lidt gl. marksten og et par asbestbølgeplade-stumper. ** Seværdighedsforklaring ** Vil efter pleje rykke op i tostjernet seværdighedsgrad. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Træ og marksten mod SØ ses ikke. Ujævn overflade med huller. Bevokset med krat, græs og små ege.

Litteraturhenvisninger  (0)