Gammel Estrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141003-34

Fredningsnr.
20157

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Tingl.: 26/9 1934. Godsejer Fr. Legarth. Høj, 4 x 20 m, velbevaret. Græsklædt med krat og enkelt træ i ager.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Gl Estrup, Fausing S, Sønderhald H, Randers A. Ligesom den foregaaende [Sb. nr. 33] er den klædt med Lyng og Græs. Den har en høj Beliggenhed, en smuk Form og den sees Vidt om. Der er dog Spor af et ældre Brud. Den adskiller sig fra de andre i Gruppen derved, at der sees store Fodsteen højt oppe paa dens Sider og noget inde i dens Fyld. [[Fredlyst 1934. Journ. 86/34]] Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer.

1891 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m, velbevaret. Græsklædt med Krat og enkelt Træ i Ager. [[26/9 FM 1934]]

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1934. Journ. 86/34 Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj. Bundvegetationen bortskygget af gl. gyvel; bør plejes af hensyn til bevaringen. Pleje vil dog også bevirke, at højen synliggøres fra et meget stort område. Der er ikke off. adgang til højene, men udsigten (der er absolut storslået) kunne nok berettige det. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj i højgruppe; vid udsigt. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træ. Støder i vest op til f.nr. 20156. Bevokset med krat, små ege, græs og lidt gyvler.