Gammel Estrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141003-37

Fredningsnr.
20159

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1934. Godsejer Fr. Legarth. Høj, 1,85 x 13-14 m. I Ø og SØ gammel, eftergroet gravning fra fod til top. Mod NNV spor af gammel gravning. Overfla- den ujævn. Randsten mod S, SØ og NØ. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Gl Estrup, Fausing S, Sønderhald H, Randers A. De nu værende Rester ere 6' høje og 44' i Gjennemsnit. Højen er lyngklædt og beliggende ned mod en dyb Dal. Den er bygt af Muld og har to Brud, et fra Nordvest til Toppen og et fra Sydøst til Toppen og desuden er der en stor Deel af den bortført. [[Fredlyst 1934. Journ. 86/34.]] Bevoksning: 1988: Græs.

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Journal nr.: 86/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,85 x 13-14 m. I Ø og SØ gammel, eftergroet Gravning fra Fod til Top. Mod NNV Spor af gammel Gravning. Overfladen ujævn. Randsten mod S, SØ og NØ- Græsklædt i Ager. [[FM 1934 26/9]]

1948 Museal berejsning
Journal nr.: 86/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1934. Journ. 86/34. Bevoksning: 1988: Græs.

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 709/57; 1065/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 709/57; 1065/56. Sb. 14.10.03-37. Højen besigtiget 5/4 57 sammen med ejeren. Den kan ikke frigives, da den ligger højt og ses viden om og da beskadigelserne er overfladiske og tildels tilgroede. Foden, navnlig i syd og vest, er nedtrampet af kreaturer, men nu varer det nogle år før der igen skal være løsdrift. Meddelte ejeren, at højen i så fald måtte hegnes. Det meddeltes ejeren, at højen ikke kan frigives. Therkel Mathiassen

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1065/56; 709/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1065/56; 709/57. Sb. 14.10.03-37. Sløjfning af fredet høj. Sb. 14.10.03-37. 15/10-56 fra statshusmd. S. P. Christensen, Lundby pr. Allingåbro. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af d. 5/4 1957 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 15/10; 17/10 1956 og d. 28/2 1957 ml. statshusmand Søren Peder Christensen, Lundby pr. Allingåbro St., og N01.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet i fredningstekst. Dog sås ikke de beskrevne randsten, når undtages et antal noget tvivlsomme i Ø-foden. Resten er formentlig overgroet (eller fejltolket ?). Lidt gl. marksten hist og her. Bevoksning: 1988: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ujævn overflade (alt tilgroet). Bevokset med græs, lyng, gyvler, et nåletræ mod vest, en birk mod nord og en lille eg mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)