Sorvad Bjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-7

Fredningsnr.
201614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj 1997: ********************* Høj, "Sorvad Bjerg" 2 x 18-20 m. Gamle indgravninger i SØ, SV og N.
Undersøgelsehistorie  (10)
1893 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Sorvad, Gjesing S, Sønder Hald H, Randers A. Denne Høj ligger højt paa det saakaldte Sorvadsbjerg og er begroet med Lyng og Skov. Ved a sees store Bøge og ved b er der store Ege. Mod Syd ved ccc er et Dige, og den Deel af Højen, som ligger syd derfor er tildeels afgravet. Ved dd sees to Brud fra Foden til ind mod Midten. Om Midten er naaet i sin Grund er meget tvivlsomt. [[Frigivet 1945]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet 1945 Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sorvadsbjerg", Høj, 20 m. i Diameter, 1,8 m. høj, sydl. Trediedel bortgravet, i Ø. og V. gamle Indgravninger, Højen meget medtaget af Kvæget. Græsgroet.

1945 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 378/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 378/51. Sb. 14.10.04-7. Forsøg fra Danmarks Natrufredningsforening på fredning af Sorvadbjerg i Gjesing Sogn. Sb. 14.10.04-7. I forb. m. udstykning af området. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 7/5; 13/5; 15/5 1951 ml. Danmarks Naturfredningsforening (v. Skovrider Aksel Thyssen, Ebeltoft), og N01.

1988 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sorvadbjerg". Forgravet høj med gl. indgravninger i SØ, SV og N. Der tilbagestår dog væsentlige dele af højen, som også æstetisk er rimeligtn intakt. Stor gammel bøg på toppen. C-høj. Tinglyses. Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ødelæggelse af vestsiden ses fortsat, men er dog tilgroet. Bevokset med en kæmpe-bøg på toppen samt en del brændenælder, krat og småtræer på østsiden. Beliggende i lille skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)