Munkhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-14

Fredningsnr.
20177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, meget tilgroet med brombær og lyng. 15 x 7 m, 1,2 m høj, højfylden gennemrodet. Randsten: I N 5 stående, 2 kløvede og 1 væltet, i Ø 1 stående og 1 væltet, i S 2 stående og 1 væl- tet, i V 3 stående. Østkammer væk, af vestkammer ses 4 bæresten, hvoraf 2 er kløvede, og 1 fravæltet dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Løvenholm, Gjesing S, Sønderhald H, Randers A. Langdyssen er 44' lang, 22' bred og 4' høj. For 25 Aar siden var den ubrudt og havde efter Sigende to Kamre med Overliggere og tog sig meget godt ud; men nu er den spoleret, og af det østlige Kammer er der ikke Spor tilbage. Stenene a.b.c.d.e. ere kløvede og afbrudte og v.v.v. ere væltede. Det tilbageværende Kammer har en mærkelig Plads, og det synes heller ikke, at det østlige Kammer har staaet saa sydlig i Krandsen; men dets Plads kan dog ikke bestemt paavises. Kammerets Døraabning synes at have været mod Vest. Mod Syd for Kammeret findes vistnok flere Krandsstene; men paa Grund af den udkastede Fyld ere de ikke synlige. Kammeret er renset lige til Bunden og det østlige Kammer ligesaa. Der fandtes ikke noget. De urørte Rester mod ]]Rester mod [[ Vest og Syd ere lyngklædte. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Løvkrat

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, meget tilgroet med Brombær og Lyng. 15 m lang i Ø-V, 7 m bred, 1,2 m høj, Højfylden gennemrodet. Randsten: 1 N. 5 staaende, 2 kløvede og 1 væltet, i Ø. 1 staaende og 1 væltet, i S. 2 staaende og 1 væltet, i V. 3 staaende. Østkammer væk, af Vestkammer ses 4 Bæresten, hvoraf 2 er kløvede, og 1 fravæltet Dæksten.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt tilgroet med brombær. Den kan dog ses, at det er en langdysse, hvor hele den østre del af højen er udkastet. Af randsten ses som beskrevet i N 5 stående, i Ø 1 stående, i S 2 stk, og i V 3 stk. Af et kammer i højens vestende ses 4 bæresten + fravæltet dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Hvis bevoksningen blev fjernet. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Helt tilgroet i brombærkrat. På toppen et rønnetræ og en hyld. Kamre og randsten er dækket af krat - kan ikke ses. Vil efter pleje være synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)