Munkhus

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-18

Fredningsnr.
20174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenrøse, har været pløjet over, men er nu lavklædt, 16 x 1 m. Lille, gammel gravning i SV-fod.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Løvenholm, Gjesing S, Sønderhald H, Randers A. Højen er for største Delen bygt af Overjord og en Mængde Smaasteen. Der har en Gang været begyndt paa et Brud ved Foden mod Sydvest. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenrøse, har været pløjet over, men er nu lavklædt, 16 m i Diameter, 1 m høj, lille, gammel Gravning i SV-fod.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ej foto - for mørkt i skoven. Lav rundhøj, plantage pløjet og tilplantet m. 20-30 årige graner. JGB 11.12.86: Som beskrevet af HRK. Næppe grundlag for påtale eller andre foranstaltninger. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Usikker lokalisering.