Petersminde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-21

Fredningsnr.
20173

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/9 1887. Købt. Afmærkn.: MS 1894. Udbedret af lærer Nissen 1894. Langdysse, velbevaret, 25 x 7 x 1,6 m, lyngklædt. Randstenene store og velbevarede : i ØNØ 2,i VSV 3, i NNV 14, i SSØ 14 (restaurerede). Kammer af 4 bæresten, 1 dæksten og 2 gangsten i SØ. Dyssen står på en lille holm i Dyrmosen, og fra gangens åbning i SØ fører en 29 m lang rampe over mosen til det faste land overfor.
Undersøgelsehistorie

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Løvenholm, Gjesing S, Sønderhald H, Randers A. Kammerets Maal forneden er 8 x 8' , foroven er det 6 x 6'. Overliggeren er afkastet paa Fylden ved Siden af Kammeret og et Stykke af den er bortsprængt. Fylden har samme Højde som Bærestenene nemlig 5' 3'', og er lyngklædt. Dyssen er bygt paa en Forhøjning i Mosen. Krandsstenene ere meget store og anseelige. Flere ere væltede, 2 ere bort[e], og det synes, som om to eller 3 ere dækkede Muld. Dyssen ligger i Sydøstsiden af Mosen, og lige over for Gangen, som er 6' lang, hæver en Rampe sig ind til den faste Sandbund, saa det sees tydeligt at Bygningsemnet er udført her til sit Bestemmelsessted. Kammeret har været ryddet. Nu staar der meget Vand i Mosen; men saaledes var det ikke for 30 a 35 Aar siden, da Mosen havde sit naturlige Afløb, som med fortsæt er spærret. Da Dyssen bygtes har Byggepladsen været tør, men Lavningen Øst for har ikke været haard nok til Transporten af Stenene, og derfor har man anlagt Rampen. [[F.M. 1893]] Bevoksning: 1981: Lyng.

1894 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter. Arkiveret i N01's TOP arkiv under Gjesing sogn.] N01 120/94. Sb. 14.10.04; 21-22. Restaureringsrapport af d. 1/4 1894 fra J. V. Nissen, N01. Ang. restaurering af Sb. 14.10.04; 21-22. Vedlagt sagen: Plantegning (incl. div. mål) samt et sort-hvid fotografi af Sb. 14.10.04; 21.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1893. Bevoksning: 1981: Lyng.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, velbevaret 25 m lang i VSV-ØNØ, 7 m bred, 1,6 m høj lyngklædt. Randstenene store og velbevarede; i ØNØ. 2, i VSV 3, i Nnv. 14, i Ssø. 14 (restaurerede) Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i SØ. Dyssen staar paa lille Holm i Dyrmosen, og fra Gangens Aabning i SØ fører en 29 m lang Rampe over Mosen til det faste Land overfor. [[FM 6/9 1887 MS 1894]]

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, velbevaret 25 m lang i VSV-ØNØ, 7 m bred, 1,6 m høj lyngklædt. Randstenene store og velbevarede: I ØNØ. 2, i VSV 3, i Nnv. 14, i Ssø 14 (restaurerede) Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i SØ. Dyssen staar paa en lille Holm i Dyrmosen, og fra Gangens Aabning i SØ fører en 29 m lang Rampe over Mosen til det faste Land overfor. [[FM 6/9 1887 MS 1894]]

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret langdysse m. randsten og kammer. Meget smuk. Den i beskrivelsen omtalte rampe ses ikke. Området for den er nu plantage pløjet og tilplantet med granplantage. Af randsten ses de i beskrivelsen nævnte: 2 i ØNØ, i VSV 3, i NNV 4, og i SSØ 14. Kammeret har 4 bæresten, dæksten og 2 gangsten i SØ. Mål: 2x22x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Sjælden velbevaret og smukt. Bevoksning: 1981: Lyng.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten lige vest for kammer. Meget flot langdysse. Beliggende i lysning i skov. Bevokset med græs og lyng.