Nørager

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-90

Fredningsnr.
20172

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 23/5 1893. Købt. Udbedret af lærer Nissen 1894. Matr.nr.: ved fredningsrejsen i 1945 matr. 15 v. Runddysse, velbevaret, på en lille holm i mosen Kejtenhale. 7 m i diameter, alle 16 randsten på plads og oprejste. Kammer af 4 bæresten, 1 tærskel i SØ og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddyssen i Fulgsømose, Løvenholm, Gjesing S. Denne lille smukke og nogenlunde velbevarede Dysse ligger et Stykke fra den faste Grund ude i Mosen paa en Forhøjning, der er omgivet med 3 a 4' Mosejord. Kammeret er 6' i Tværmaal og har Gang med høj Tærskelsteen mod Sydøst. Af Randsteen staa de de fleste. De der staar mod Syd ere noget større, da den naturlige Forhøjning sænker sig mere paa dette Sted. Overliggeren, der er uskadt, ligger afkastet paa Fylden. Runddyssen er 18' i Gennemsnit og er værd at frede. Fylden er afdækket med store Haandsteen. [[F.M. 1893]] [[Sb. 22 ligger i Nørager sogn, hvor den har fået sb.nr. (14.10.13-) 90.]]

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter. Arkiveret i N01's TOP arkiv under Gjesing sogn.] N01 120/94. Sb. 14.10.04; 21-22. Restaureringsrapport af d. 1/4 1894 fra J. V. Nissen, N01. Ang. restaurering af Sb. 14.10.04; 21-22. Vedlagt sagen: Plantegning (incl. div. mål) samt et sort-hvid fotografi af Sb. 14.10.04; 21.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, velbevaret, paa en lille holm i Mosen Kejtenhale. 7 m i Diameter, alle 16 Randsten paa Plads og oprejste. Kammer af 4 Bæresten. 1 Tærskel i SØ. og 1 Dæksten. [[FM 23/5 1893]]

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1893.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, velbevaret, paa en lille holm i Mosen Kejtenhale. 7 m i Diameter, alle 16 Randsten paa Plads og oprejste. Kammer af 4 Bæresten. 1 Tærskel i SØ. og 1 Dæksten. [[FM 23/5 1893]]

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Særdeles smuk og velbevaret dysse i høj - som beskrevet. M. 16 randsten om højen. Kammer m. dæksten. 4 bæresten og tærskelsten i SØ. Mål: 1,5x7x7 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten ligger i Nørager sogn, og ikke i Gjessing sogn (141004-22).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flot lille dysse. Bevokset med græs og lidt krat.